Vårt nätverk

Konstruktion, Design och Prototyper

Vi har flera samarbetspartners som har erfarenhet från både Industri, Teknik och Konsumentprodukter. Vill Ni se eller känna på en prototyp så tar vi fram detta på kort tid efter konstruktionen. Konstruktörerna arbetar i programvara som lätt överförs till verktygsframtagning.

Formverktyg

Vi ombesörjer framtagning av formverktyg. Vi har ett flertal kontakter i Sverige, Europa och Asien.

Montering

Vi monterar ihop Plastkomponenter helt eller delvis. Då det ingår komponenter från externt håll, så avropar vi dessa från av Er anvisade leverantörer.

Märkning och Tryckning

Vi samarbetar med företag som trycker med Tampontryck eller Varmprägling.

Utrustning

Vårt nätverk

Kvalitet

Historik

Populära ledmarkeringskryss

Läs mer