Kontakt

Limac FormPlast AB

Trantorpsvägen 12, Lanna

330 10 Bredaryd

Telefon: 46 - 70 63 57 293 Göran Nilsson, Goran@limacformplast.se

Telefon: 46 - 76 10 46 886 Magnus Jacobson, Magnus@limacformplast.se


E-post: limac@telia.com

OBS Notera följande vid beställning. OBS

  • Alternativ och antal kryss ni behöver. ( 70 st / kartong )
  • Namn.
  • Telefonnummer.
  •  Leveransadress.
  • Fakturaadress om annan än Leveransadress.

Limac FormPlast AB lämnar inte ut några uppgifter till tredje part utan underlaget används endast för att kunna fullfölja våra åtaganden till er

Skicka meddelande